Filosofi & psykologi

En ständig provokation mot kyrka och stat

Teologisk-politisk traktat
Baruch Spinoza

Daidalos
314 sidor
ISBN 9789171734242

| Respons 3/2015 | Låst recension | 12 min läsning

Baruch Spinoza spelade en central roll för den radikala delen av upplysningen. Han menade att vi kan finna sann kunskap om Gud och naturen genom att bruka vårt förnuft och han utsatte Bibeln för hård kritik. Först nu finns hans Teologisk-politisk traktat från 1670 i svensk översättning. Boken har inte förlorat sin aktualitet.

I januari 1670 publicerades i Amsterdam en bok – utan författarnamn och med falsk angivelse av såväl förläggare som förlagsort – som snart skulle utsättas för en ojämförlig och våldsam kritik och brännmärkning. Det var inget annat än en bok sprungen direkt ur helvetet till vilken djävulen själv bidragit. Den anonyme författaren var en uppenbart gudlös person och sades bidra till att undergräva grunden för såväl religion som samhälle. I det annars toleranta och liberala Holland utsattes den så gott som omedelbart för högljudda rop på förbud från religiöst håll, vilket efter viss förhalning från myndigheterna till slut blev fallet. Det förhindrade dock inte att den snart kom i nya upplagor och översättningar. (Det är emellertid först nu som en komplett svensk översättning kommit till stånd; varför det dröjt så länge är förvisso en relevant fråga.) Trots – eller kanske just på grund av det upprörande innehållet – kom boken Teologisk-politisk traktat att spridas, om än ofta under disken och under falskt namn. Även om få i samtiden och långt därefter vågade eller ville bekänna sig till dess uppfattningar, har dess betydelse, inte minst på senare år, betonats allt starkare.


Bosse Holmqvist

Bosse Holmqvist är professor emeritus i idéhistoria vid Stockholms universitet.   Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark