Konstarterna & medier

Essäfilmare som inte vill rycka oss med

Apropå Eric M. – En antologi om Eric M. Nilssons filmer
Andreas Holmström (red.)

Trolltrumman
253 sidor
ISBN 9789198392982

| Respons 4/2019 | Låst recension | 11 min läsning

Eric M. Nilsson har oftast förvisats till den svenska filmhistoriens marginaler, vilket delvis beror på att hans konstnärskap är så svårfångat. Denna antologi ger stundtals intryck av att vara en lättsam festskrift, men innehåller också mer övertygande kontextualiseringar och analyser av denne särling som framstår som en begåvad lärling till internationella stilbildare.

Eric M. Nilsson är en av svensk films särlingar och har antagligen just därför förvisats till filmhistorieskrivningens marginaler. I Leif Furhammars Filmen i Sverige omnämns han bara en gång i förbigående och får därmed samma utrymme som Burt Lancaster. Störst uppmärksamhet – en summarisk presentation på cirka en sida – får han i den historiska översikten A History of Swedish Experimental Film Culture – From Early Animation to Video Art (Mediehistoriskt arkiv 17, 2010) av Lars Gustaf Andersson, John Sundholm och Astrid Söderbergh Widding.

Publ. i Respons 4/2019
I FOKUS | Love Me Tinder

Michael Tapper

Michael Tapper är docent i filmvetenskap och filmkritiker. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark