Historia

Ett nytt standardverk om Alexander den Store

Alexander den Store
Paul Cartledge

Santérus
387 sidor
ISBN 9789173590730

| Respons 5/2014 | Låst recension | 9 min läsning

Trots att det är över 2300 år sedan han dog är Alexander den store fortfarande levande som symbol och legend. Med sin bok om honom har Paul Cartledge åstadkommit ett nytt standardverk. Här finns allt man behöver veta om Alexander, inklusive en förteckning över alla romaner som skrivits om honom.

Det finns många uttryck för att leva och agera på ett sätt som gör att man inte skonar sig själv utan snarare arbetar mot sin undergång, ofta för att uppnå något syfte man uppställt för sig själv (eller som andra uppställt åt en): att leva som ”a candle in the wind”, ”bränna sitt ljus i båda ändar”, befinna sig på en ”highway to hell”, och så vidare. (Litet humoristiskt skulle man kunna definiera ”livsstilen” i fråga med några ord ur Billy Wilders komedi The Apartment: ”Live now, pay later – Diners Club!”). Exemplen på detta är många, både ur den historiska verkligheten och ur fiktionens värld. Ur den förra kan nämnas Alexander den store, ur den senare Akilles, hjälten par excellence i Iliaden. Och inte för intet lär den förre ha haft den senare som sin stora förebild. Akilles ställdes inför valet att stanna i Troja, dö ung och vinna odödlig berömmelse, eller att återvända hem och uppnå hög ålder omgiven av barn och barnbarn. Han valde som vi vet det korta livet och den eviga ryktbarheten. Alexander torde också ha haft åtskilliga tillfällen att välja vägar som i långt högre grad än vad som blev fallet skulle ha säkrat honom liv och individuell lycka. Men i stället valde han strategier och äventyr av kolossalformat som även för honom själv måste ha tyckts ägnade att leda till personlig undergång.


Eva-Carin Gerö

Eva-Carin Gerö är professor i antik grekiska vid Stockholms universitet. Hon skriver gärna om det som är marginaliserat, annorlunda och som ger nya perspektiv på såväl antiken som vår egen samtid. Hon har bland annat skrivit Grekiska – Språket, kulturen, myterna och Grekisk Eros – Kärlek och sexualitet i det antika Grekland. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark