Historia

Färgläggning av historiens gråskalor

Langbehns testamente – Ett tyskt århundrade i tio kapitel
Per Landin

Bokförlaget Augusti
233 sidor
ISBN 9789185301171

| Respons 4/2018 | Låst recension | 11 min läsning

Genom att följa tio livsöden får Per Landin det tyska 1900-talet att öppna sig. Några av dem han skriver om var brottslingar, men mest intressanta är de som befann sig någonstans på gråskalan. De var varken hjältar eller förbrytare, utan försökte navigera mellan seklets många moraliska fallgropar. Om dem förmår Landin skriva subtilt, utan att sticka pekpinnar i ögonen på läsaren.

Ett centralt problem för all historieskrivning är hur spänningen mellan historien och det förflutna ska hanteras. Å ena sidan är man tvungen att summera och lägga förflutenhetens myller av händelser, människor och levnadsomständigheter till rätta, å andra sidan kan inget sådant tolkningsbud fullt ut fånga dess fulla komplexitet. Saker går alltid förlorade, det är historieskrivandets själva grundförutsättning, och det är också en sorg, inte minst för den historieskrivande. Alla försök att sannskyldigt återskapa det förflutna är på förhand dömda att misslyckas. Som bäst blir resultatet en god spegling. 


Gustaf Johansson

Gustaf Johansson är fil. dr i historia och fri skribent. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark