Filosofi & psykologi

Feministisk teori och den vardagliga förståelsen av kön

Vad är en kvinna? – Språk, materialitet, situation
Evelina Johansson Wilén & Johanna Sjöstedt (red.)

Daidalos
250 sidor
ISBN 9789171736291

| Respons 5/2021 | Låst recension | 9 min läsning

Alla texter i denna antologi polemiserar inte mot den poststrukturalistiska synen på kön som språkligt och socialt konstruerat, men ett återkommande mönster är ansatsen att föra diskussionen om vad en kvinna är tillbaka till gemensamma nämnare och levd erfarenhet. Men att använda ett folkligt sunt förnuft som motvikt till abstrakt teori medför en risk för fastlåsning vid förtryckande definitioner av kön.

De senaste årens debatt kring inkludering av transperspektiv i feministisk teori och politik har på olika vis aktiverat frågan om vad en kvinna är. Transfrågan problematiserar vissa tidigare förgivettaganden om en samfälld kvinnlig kroppslig erfarenhet och har därmed blivit svårhanterlig för delar av den feministiska rörelsen. Samtidigt bör man minnas att det omöjliga i att peka på ett enhetligt kvinnligt subjekt inte är något nytt, utan har en lång historia inom det feministiska samtalet. Som transdebatten visat handlar frågan om relationen mellan vad en kvinna är och feminism i första hand om politisk riktning och inkludering. Dessa frågor har länge stötts och blötts inom såväl feministisk teori som aktivism, och under de senaste decennierna har man inom det akademiska samtalet framför allt fokuserat på att problematisera vad som händer när man försöker prata om kvinnor som en enhetlig kategori. 

Publ. i Respons 5/2021
I FOKUS | Demokratins kris
Relaterat

Upplösning av gränsen mellan det privata och politiska befrämjar nyliberal individualism

Uppfattningen att det privata är politiskt löper som en röd tråd genom feminismens historia. I sin avhandling vill Evelina Johansson Wilén undersöka vad denna inställning leder till i ett nyliberalt...


Anna Bark Persson

Anna Bark Persson är doktorand i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark