Filosofi & psykologi

För Arendt var friheten viktigare än jämlikheten

Om revolutionen
Hannah Arendt (övers. Henrik Gundenäs)

Daidalos
414 sidor
ISBN 9789171736208

| Respons 3/2021 | Låst recension | 12 min läsning

Hannah Arendts bok Om revolutionen från 1963 är präglad av revolten i Ungern 1956, som tvingade fram en omformulering av den politiska teorin, inte bara hos Arendt. Hon hävdade att den amerikanska revolutionen lyckades ge upphov till en institutionaliserad frihet, eftersom den inskränkte sig till den politiska sfären, medan den franska revolutionen försökte omorganisera det sociala livet, vilket ledde till att den urartade i terror. Försöken att upprätta jämlikhet var enligt Arendt alltid riskabla, eftersom de kom i konflikt med den politiska friheten. Detta synsätt gjorde bland annat att hon förpassade frågan om slaveriet till marginalen i den amerikanska historien.

Hannah Arendts aktualitet är i tilltagande, vilket inte minst visas av mängden översättningar och studier, också på svenska. Till dessa sällar sig nu också Om revolutionen, i noggrann översättning av Henrik Gundenäs och med förord av Anders Burman. Arendts bok går tillbaka på seminarier vid Princeton 1959, och utkom första gången 1963. I många avseenden är den märkt av sin samtid, inte minst det kalla krigets atmosfär, men ställer också frågor som sedan dess aldrig försvunnit från dagordningen.

Relaterat
Essä

Den banala (förklaringen till) ondskan

Hannah Arendt framställde Adolf Eichmann som osjälvständig och dum. I själva verket blev hon lurad av hans försvarsstrategi som syftade till att dölja att han var en ideologiskt övertygad och...


Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark