Historia

Fordonens utveckling påverkar synen på landskapet

Åkdon, blick och landskap – Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne
Henrik Ranby

Makadam
676 sidor
ISBN 9789170613098

| Respons 2/2021 | Låst recension | 8 min läsning

Henrik Ranbys bok spänner över en rad expertområden. Boken tyngs av de långa redovisningarna av material, som kan påminna om en excerptsamling, men Ranby har gjort mycket grovarbete för den som vill forska vidare. Bokens starkaste bidrag är analysen av relationen mellan landskapssyn och fordonsutveckling, som säkerligen kommer att inspirera till vidare forskning.

Allt tal om att forskning inom humaniora går mot en allt snävare specialisering motsägs med råge av Henrik Ranbys monumentala bok Åkdon, blick och landskap – Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne. Det är en i bokstavlig mening stor bok, med närmast encyklopediska ambitioner och vilja att täcka in så många områden som möjligt. Boken, som liknar en väldigt tjock och tung (cirka 2,5 kg) coffee table-bok, är på 676 sidor i dubbla spalter med cirka 600 ord/sida, vilket ungefär motsvarar drygt 1 200 A4-sidor text. Den är nog ingen kioskvältare, men det är klart, skulle man kasta boken mot en kiosk, skulle kiosken förmodligen välta.

Relaterat
Analys/Reportage

Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta

När idén om en ”gränslös” värld etablerades som en möjlighet efter kalla krigets slut kom det politiska och akademiska samtalet i stor utsträckning att handla om hur en sådan gränslös...


Pär Blomkvist

Pär Blomkvist är fil. dr historia och docent i industriell dynamik och arbetar som lektor vid Mälardalens högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark