Historia

Gjorde långväga sjöfart svenskar globaliserade?

Sveriges första globala århundrade
Leos Müller

Dialogos
256 sidor
ISBN 9789175043388

| Respons 1/2019 | Låst recension | 7 min läsning

Inom ekonomisk historia menar man att en första våg av globalisering ägde rum under 1800-talets senare hälft. Leos Müller hävdar att globaliseringen började före 1800-talet och att Sverige kom med i den redan på 1700-talet. Han har inte ett strikt ekonomiskt perspektiv på globaliseringen utan ser det mänskliga interagerandet som det avgörande. Vad han kan visa är att det fanns aktörer med globala ambitioner i Sverige, men inte att det fanns tydliga spår av globalisering i landet.

Slog man på 90-talet upp ”globalisering” i Nationalencyklopedin fick man veta att detta är ett begrepp i elektrofysiken. Då hade ändå begreppet börjat användas i den samhällsvetenskapliga litteraturen, men det var naturligtvis inget emot vad som komma skulle. Nu är ”globalhistoria” en etablerad inriktning inom historia och ekonomisk historia. Det är inom denna nya tradition Leos Müller verkar och med sin bok Sveriges första globala århundrade argumenterar han dels för att globaliseringen började före 1800-talet, dels för att Sverige kom med i globaliseringen på 1700-talet.

Publ. i Respons 1/2019
I FOKUS | Genredigering
Relaterat
Utblick

Går demokrati och globalisering att förena?

Hur synen på euron har förändrats ser man genom att jämföra upplagorna av David Marshs The Euro. I den första, som kom 2009, trodde han att euron skulle skydda Europa...


Jonas Ljungberg

Jonas Ljungberg är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark