Filosofi & psykologi

Hur sekulärt är Sverige egentligen?

Som om Gud fanns – Det sekulära samhällets religiösa rötter
Dan Korn

Timbro
307 sidor
ISBN 9789177031710

| Respons 4/2019 | 5 min läsning

Dan Korn visar i sin lärda och originella bok hur det judisk-kristna arvet har format det individuella och sekulära Sverige. De religiösa övertonerna är särskilt märkbara i klimatdebatten och när oliktänkande i svensk offentlighet förföljs och tvingas till botgöring i sociala medier.

Uppsala domkyrka. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Häromåret mötte jag Johan Gustafsson (”Malisvensken”), nyss hemkommen efter sex år som fånge hos al-Qaida i Västafrika. Mötet resulterade i en artikel (”Efter sex år i fångenskap”, Forskning & Framsteg2017:10). En av de saker som bet sig fast i minnet var hans berättelse om hur han konverterade till islam och visade att han var muslim. Det räckte med några fraser. Johan Gustafsson förklarade: ”Jag vill betona att jag inte gjorde detta utifrån en övertygelse. Enligt mina kidnappare så spelade detta ingen roll – orden som kom över mina läppar räckte för dem.” Senare i intervjun poängterade han: ”Men jag tycker inte att jag varit muslim, eftersom jag gick in i detta utan övertygelse.”

Undervisningen i islam handlade mest om att memorera och citera, mindre om förståelse, fortsatte han. Johan Gustafsson berättade även förvånat om att hans kidnappare vid ett tillfälle infångat en amerikan i Niger (”Jackpot!”), men när amerikanen sade några inledande ord ur den muslimska trosbekännelsen till dem så släppte de honom, eftersom han i och med dessa ord kunde identifieras som muslim.

Ordet ”övertygelse” återkommer i Johan Gustafssons berättelse, liksom tanken att religion handlar om individuell förståelse och tro: en inre övertygelse av både intellektuell och känslosam karaktär. Detta verkade spela mindre roll i den islamistiska miljön – men det är i mötet med den andre man ser sig själv.

Jag kommer att tänka på allt detta när jag läser Dan Korns lärda, välskrivna, roliga och originella bok Som om Gud fanns. Dan Korn är kulturhistoriker och rabbin samt en produktiv och prisbelönt författare. Boken är svår att beskriva; här blandas idéhistoria och anekdoter, teologi och samtidskommentarer. Men den övergripande tesen är att vårt extremt sekulära svenska samhälle egentligen står på en stabil grund i form av det judiska och kristna arvet, kanske allra mest uttryckt i den protestantiska tron.

Dan Korn. Foto Timbro.

Någonstans under läsningen blir i alla fall jag djupt övertygad om hur central protestantismen är för den individualism och sekularism som är så stark i nordvästeuropa. Här utvecklades en form av religion som betonade den inre övertygelsen och den intellektuella tron – vilket i förlängningen även undergrävde tron. Men religion i den protestantiska formen byggde på den egna läsningen av skrifterna och den individuella inre religiösa övertygelsen. Ateisten Johan Gustafssons möte med islam – i dess visserligen extrema form hos al-Qaida – visar hur stark denna generella uppfattning om religion har blivit i Sverige. Som en individuell övertygelse – inte några fraser, böner eller yttre attribut, så som religion faktiskt kan utövas i många andra kulturer.

Många av våra moderna västerländska ideologier har också lånat sin historiesyn från kristendom och judendom – här finns en ursprunglig guldålder, sedan syndafall – och i framtiden väntar det tusenåriga lyckoriket om vi sköter våra kort väl. Vi möter detta både till höger och till vänster.

I klimatfrågan ryms allt från den nära förestående apokalypsen på grund av våra (miljö)synder till frälsning via ett rent och utsläppsfritt liv.

Under läsningens gång frågar jag mig flera gånger hur sekulärt Sverige egentligen är. I radioprogrammet Spanarna påtalades för en tid sedan hur mycket religiösa övertoner hela vår klimatdebatt har. I klimatfrågan ryms allt från den nära förestående apokalypsen på grund av våra (miljö)synder till frälsning via ett rent och utsläppsfritt liv. Här finns avlater i form av att avstå från flyg (=synd). Här finns kättare i form av klimatskeptiker, helgonkulter av änglalika barn och frälsare – hela debatten har stark prägel av kristendom i protestantisk tappning. Det blir inte mindre tydligt av att det är en ny syndaflod i form av översvämningar på grund av smältande isar och varmare hav som hotar oss i framtiden om vi inte slutar synda i form av att släppa ut koldioxid.

Dan Korn gisslari slutet av boken dagens Sverige, som i miljö- och migrationsfrågor lider av en extrem renlärighet – kättare ska förföljas och de troende kan nå frälsning genom att säga den rätta trosbekännelsen (hörde jag ”alla människors lika värde” – en fras som är notoriskt svår att omsätta i praktisk politik) och uppvisa sin botfärdighet på sociala medier. Människor i vårt lilla land känner att de bär ansvar för hela världens utveckling och om vi avstår från sugrör kanske vi kan rädda jorden från undergång. ”Föreställningen att människan ansvarar för jorden och följaktligen kan rädda världen är, som mycket annat, judendom och kristendom i en modern förpackning”, skriver Dan Korn. I detta resonemang ryms helt klart mer än ett korn av sanning.

Dan Korn har som sagt skrivit en rätt svårbeskrivlig bok. Det är ett trettiotal små kapitel eller essäer som hålls ihop av frågan om religionens roll i dag. Korn är onekligen beläst och flyhänt med den egna pennan. Men ibland är det för pratigt för min smak. Jag fattar – kom till poängen, tänker jag under flera av hans utvikningar i idéhistoriskt allmängods.

Men detta är småsaker i sammanhanget. För den övergripande tesen är så intressant och i grunden så paradoxal, och har sällan diskuterats på ett så djupsinnigt och historiskt förankrat sätt som hos Dan Korn. Och via hans bok förstår jag hur Johan Gustafsson uppfattade mötet med islamism mycket bättre.

Publ. i Respons 4/2019
I FOKUS | Love Me Tinder

Henrik Höjer

Henrik Höjer är redaktör och författare, bland annat till En engelsk korsfarare hos Djingis khan (2014). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark