Utbildning

Inte bara pedagog utan visionär och kulturkritiker

Montessoris pedagogiska imperium – Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse
Christine Quarfood

Daidalos förlag
499 sidor
ISBN 9789171735126

| Respons 2/2018 | Låst recension | 8 min läsning

Maria Montessori har haft ett stort inflytande som pedagog i hela västvärlden. I sin omfångsrika och väldokumenterade bok vill Christine Quarfood emellertid lyfta fram något som försummats av tidigare forskning, nämligen att Montessori också var en samhällsreformator. Hon såg i barnuppfostran fröet till en helt ny samhällsordning och menade att skolorna skulle vara ett korrektiv till den bestående ordningen. Quarfoods grundliga genomgång kommer att utgöra en självklar referens för framtida forskning i ämnet och Montessoris tänkande borde kunna fortsätta att inspirera i dag, när behovet av nya idéer inom pedagogiken är stort.

Publ. i Respons 2/2018
I FOKUS | Att tala med förhistorien

Inga Sanner

Inga Sanner är professor emerita i idéhistoria vid Stockholms universitet. Sanner har i sin forskning behandlat frågor rörande sekularisering i Sverige under de senaste århundradena och framväxten av en så kallad profan religiositet. Hon skriver om idéhistoriska ämnen ur ett brett perspektiv med särskild inriktning på människosyn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark