Filosofi & psykologi

Konsten att förhålla sig till icke-vetandets horisonter

Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet
Jonna Bornemark

Volante
220 sidor
ISBN 9789189043282

| Respons 2/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Det kunskapsbegrepp vi lever med i dag saknar ödmjukhet inför icke-vetandet. Det menar Jonna Bornemark, som i sin nya bok undersöker vad den samtida synen på kunskap innebär för de professionella verksamheterna och omdömets roll inom dem. Exemplen är huvudsakligen hämtade från vård-, omsorgs- och utbildningssektorn, sektorer inom vilka det enligt Bornemark vuxit fram en kultur där de grundläggande uppgifterna blivit underordnade administrativa mål. Boken innehåller viktiga iakttagelser och för dem vilkas yrkesutövande dagligen hindras av diverse utvärderingsarbete är den sannolikt relevant, men Horisonten finns alltid kvar känns sammantaget som en bok tillkommen i alltför stor hast.

Om jag som skönlitterär författare blev ombedd att tala om vad som är mitt viktigaste yrkeskunnande, skulle jag inte tveka. Svaret skulle bli: att klara av att inte veta. Att det är svårt att skriva en habil roman utan språkkänsla, gestaltningsteknik, fantasi och inlevelsekraft säger sig självt, men i ett konstnärligt syftande skrivarbete är alla dessa färdigheter ändå meningslösa, om den som besitter dem inte också har förmågan att hantera ovisshet. 

Relaterat

En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin

Jonna Bornemark redogör för konsekvenserna av det som kallas New Public Management och hon gör det utifrån ett filosofiskt och teologiskt perspektiv. När bara det som kan mätas räknas som...


Helena Granström

Helena Granström är författare, fil. mag i teoretisk fysik och fil. lic i matematik. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark