Konstarterna & medier

Kritiska Perspektiv på digital humaniora

Digital humaniora – humaniora i en digital tid
Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.)

Daidalos
229 sidor
ISBN 9789171735249

| Respons 2/2018 | Låst recension | 8 min läsning

Begreppet digital humaniora förekommer numera ofta i forskningspolitiska sammanhang, men det är oklart vad som skiljer den från mer traditionell humaniora. Det är framför allt de kritiska diskussionerna om begreppet som gör denna antologi till angelägen läsning.

Digitaliseringen av samhället och kulturen har under 2000-talet blivit alltmer påfallande. Internets och de digitala mediernas påverkan på vår förståelse av oss själva och vår samtid går knappast att överblicka. Denna utveckling har också på allvar börjat göra avtryck inom humanistisk forskning och undervisning. Sedan etableringen av Humlab i Umeå år 2000 har det vid flera svenska universitet och lärosäten grundats centrumbildningar som inriktat sig på att studera digitala fenomen och integrera digitala verktyg och metoder i humanistiska sammanhang. 

Publ. i Respons 2/2018
I FOKUS | Att tala med förhistorien

Christian Lenemark

Christian Lenemark är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot medier och redaktionell praktik vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark