Konstarterna & medier

Liv och dikt fogas samman som ler och långhalm

Lusten och ensamheten – En biografi över Hjalmar Söderberg
Jesper Högström

Weyler
536 sidor
ISBN 9789176810712

| Respons 1/2018 | Låst recension | 12 min läsning

I sin biografi hanterar Jesper Högström ett stort källmaterial men låter samtidigt människor och händelser filtreras genom den söderbergska prosans skarpa iakttagelser. Att upprätta en sådan direktkontakt mellan litteraturen och den historiska verkligheten ger diktaren ett för lättköpt tolkningsförsprång och avtrollar litteraturen. Likväl väjer Högström inte för det låga i Söderbergs karaktär. Även litteraturforskaren har mycket att hämta i denna bok och därför är det beklagligt att den saknar käll- och litteraturförteckning.


Anna Williams

Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark