Filosofi & psykologi

Människan skapade AI – men kunde inte se om den var god

Teknoteologi – AI och människans villkor
Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.)

Studentlitteratur
207 sidor
ISBN 9789144141084

| Respons 4/2021 | Låst recension | 11 min läsning

I Teknoteologi utforskar sju kristna tänkare relationen mellan människa och maskin ur ett religiöst perspektiv. Det behövs en bred diskussion om hur teknikutvecklingen inom artificiell intelligens ska styras och ansatsen i antologin är välkomnande även för den icke-religiöst lagde.

Är människan att betrakta som evolutionens höjdpunkt? Kommer relationen mellan människa och avancerad artificiell intelligens (AI) att bli konfliktfylld eller symbiotisk? Vad händer med vårt språk i en värld med teknik för direktkommunikation mellan hjärnor som inte tar omvägen via tal- och sinnesorgan? Vad händer med kulturen om vi lyckas utveckla en teknik för avskaffandet av döden? Och framför allt: Hur kan idén om människan som Guds avbild upprätthållas i en framtid i vilken Homo sapiens efterträtts av en teknologiskt boostad version, till stor del designad av oss själva?

Publ. i Respons 4/2021
I FOKUS | Gudomliga komedier
Relaterat

Verkligheten måste ha företräde

I Tänkande maskiner behandlar Olle Häggström de existentiella risker som AI-tekniken för med sig. Helena Granström finner författarens resonemang stimulerande, men anar ett grundläggande ointresse för det som kanske i slutändan visar...


Olle Häggström

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark