Filosofi & psykologi

Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande

Den tveksamme bekännaren och andra essäer
Sharon Rider

Gidlunds
188 sidor
ISBN 9789178444397

| Respons 4/2021 | Låst recension | 8 min läsning

Sharon Rider är en riktig intellektuell, som förmår vara en förnuftets röst i polariserade debatter och det finns guldkorn gömda i alla de tretton essäerna. Det är lätt att hålla med om hennes försvar för klassisk bildning och kritik av kortsiktigt nyttotänkande inom akademin, men boken visar också riskerna med världsfrånvänt teoretiserande på basis av klassiska texter.

Sharon Rider är en riktig intellektuell. I dag är tillgången på sådana tyvärr begränsad i den offentliga debatten, och därför är Sharon Riders bidrag i antologier och tidskrifter som Respons och Axess mycket välkomna inslag i densamma. I Den tveksamme bekännaren och andra essäer samlas tretton dylika texter från de senaste två decennierna – en brokig samling essäer om bildning, universitetsutbildning, samtidens kunskapssyn, några dagsaktuella frågor, men framför allt filosofi. Hur urvalet gjorts förklaras inte. Baksidestexten ger antydningar om empiriskt fokus på universitetens inre liv och yttre kontaktytor, medan inledningen lägger fokus på författarens akademiska självbild: hon är en ”kulturepistemolog”, alltså en som studerar och reflekterar över kunskapens och vetenskapens sociala och kulturella dimensioner. Boken skall därför troligen tolkas som en kulturepistemologisk essäsamling, kanske till och med en ostensiv definition av vad kulturepistemologi är för något. Men detta skulle i så fall behöva mer förklaring – en tematisk indelning, eller varför inte kortare kontextualiserande kommentarer till varje essä, hade varit till stor hjälp för läsaren. Såsom boken nu är utformad får man själv gissa vad syftet är, och den gissningen blir tyvärr inte till bokens fördel. Detta återkommer jag till.

Publ. i Respons 4/2021
I FOKUS | Gudomliga komedier
Relaterat
Debatt

Den öppna vetenskapen och dess fiender

Kravet på Open Access, som drivs av Kungliga Biblioteket och forskningsråden, innebär ett ingrepp i den akademiska friheten och forskarnas upphovsrätt. För humanvetenskaperna kommer det också att medföra en torftigare...


Olof Hallonsten

Olof Hallonsten är fil dr. i forskningspolitik och docent i sociologi. Han undervisar vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark