Konstarterna & medier

När forskare skriver som poeter är det inte längre vetenskap

Paradoxografi – Strindbergs sena verk
Ulf Olsson

Faethon
409 sidor
ISBN 9789198514964

| Respons 6/2020 | Låst recension | 20 min läsning

Ulf Olsson för i Paradoxografi fram tesen att Strindbergs senare skrivande syftar till att förklara det oförklarliga. Men om Strindberg strävade efter att bringa ordning i det obegripliga tycks Olsson sträva efter det motsatta. Trots ett överföd av metaforer och abstraktioner förblir själva forskingsresultatet magert. Samma problem genomsyrar Olssons och Florins bok med utvalda Strindbergtexter. Fragmenten laddas med en mystik som i själva verket bara beror på bristfällig kontextualisering. Strindberg blir ett redskap i ett estetiskt projekt, inte föremål för en vetenskaplig undersökning.

Publ. i Respons 6/2020
I FOKUS | Vi vantrivs i välfärden

Daniel Sävborg

Daniel Sävborg är professor i skandinavistik vid Tartu universitet.  Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark