Historia

När statens viltförvaltning mötte den norrländska lokalbefolkningen

Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900-tal
Kjell Danell

Gidlunds
496 sidor
ISBN 9789178444366

| Respons 3/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Under den senare delen av 1800-talet började den svenska staten få upp ögonen för de värden som fanns att realisera i skogen, inte minst i de vidsträckta markerna i norr. Kjell Danell gör en värdefull insats för den historiska forskningen genom att undersöka dokumentation från den viltförvaltning som växte fram i Norrland under denna period. Med sin bok belyser författaren en underbeforskad del av svensk jakt- och vilt historia, men det överhetsperspektiv som revirförvaltarnas berättelser förmedlar kunde ha kommenterats och diskuterats mer ingående.

Att viltet har en historia har i zoologernas undersökningar sedan länge varit känt i termer av vilttäthet och populationsfluktuationer. Ibland fanns det mer, ibland fanns det mindre vilt i skogarna. Ofta har uppgifterna varit mycket osäkra angivelser om att det förr fanns många fler eller färre. Att de stora rovdjuren var talrika ”förr” och att skogarna var obanade och viltrika har varit en given, men också oprövad utgångspunkt. Intresset för det faktum att viltet – vargen, björnen, älgen, men även fjällämmeln och skogsmården – har en historia har vuxit under det senaste decenniet. Hur gör man då för att spåra viltet över tid? Hur uppfattar man spår efter trampdynor som sedan länge slutat stämpla avtryck i mossan? 

Relaterat

Allt dödande är inte uttryck för en herrefolksideologi

Pelle Strindlund och Henrik Wig frågar sig om människans behandling av andra arter kan beskrivas som nazism. Projektet har många fallgropar, men författarna undviker de allvarligaste. Bitvis är deras framställning...


Karin Dirke

Karin Dirke är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark