Politik & samhälle

Offerskapande utesluter inte att människor faktiskt också är offer

Extra allt! – När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka
Mats Alvesson

Fri Tanke
273 sidor
ISBN 9789188589521

| Respons 2/2020 | Låst recension | 13 min läsning

Det finns en stor igenkänningsfaktor när Mats Alvesson kritiserar de destruktiva krafter som har vuxit fram inom offentlig och privat verksamhet. De människoförbättrande åtgärderna riskerar att skapa hjälplösa människor och ger upphov till administrativa rutiner som flyttar fokus från kärnverksamheten. Men om man relaterar Alvessons resonemang till den samhälleliga realiteten, så blir det tydligt att mycket av det offerskapande han kritiserar är en verklighet. Vi lever inte i en värld av curlande. Tvärtom läggs alltmer ansvar på den enskilde individen.

Something is rotten in the state of Sweden. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta Mats Alvessons senaste bok Extra allt! – När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka. I elva kapitel går han igenom destruktiva drivkrafter som återfinns inom offentlig och privat byråkrati, professioner och yrken. Dessa drivkrafter eller ”mekanismer” tar sig olika uttryck och Alvesson samlar dem under det han kallar de 8 A-lagarna och som på olika sätt samverkar och tenderar att förstärka varandra. A-lagarna är inspirerade av och ett komplement till Parkinsons P-lagar som rör byråkratins ständiga expansion. A-lagarna står i första hand för Alltomspännande eller Absurditet, men Alvesson menar att läsaren kan hålla deras innehåll öppet för andra idéer.


Matilde Anxo Tiozzo

Matilde Anxo Tiozzo är frilansskribent och doktorand vid EHESS och Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark