Historia

Officersbostäder föregångare till funktionalismen

Så bodde officerarna – Tidlösa typhus
Martin Giertz

Carlsson
143 sidor
ISBN 9789173318556

| Respons 5/2019 | Låst recension | 5 min läsning

Soldattorpens historia är väl kartlagd, men detsamma kan inte sägas om officerarnas bostäder från samma period, trots att de är en viktig del av vårt kulturarv. Denna kunskapslucka har Martin Giertz velat fylla med sin rikt illustrerade bok, som bygger på gedigna efterforskningar i arkiv och runtom i Sverige. Den vackra boken är en kulturell välgärning.

Först i och med att den allmänna värnplikten kunde införas 1901 avskaffades det indelningsverk som Karl XI skapade i slutet av stormaktstiden. Detta hade till uppgift att trygga Sveriges behov av egna soldater under perioder som i hög grad kännetecknades av krig med grannländerna. Totalt bestod dessa stående styrkor av 42 000 årligen tränade yrkessoldater uppdelade i tjugofyra lokalt förankrade regementen, varav åtta var beridna. De bodde i enkla soldattorp försedda med en mindre täppa och loge, vilket socknarna var skyldiga att ställa upp med. Man har beräknat att antalet soldattorp totalt uppgick till cirka 37 000. De fanns överallt i landet och åtskilliga har bevarats till i dag, inte sällan i olika hembygdsföreningars regi. Deras historia får därmed anses vara tämligen väl kartlagd. 

Publ. i Respons 5/2019
I FOKUS | Det ojämlika Sverige

Bo G. Hall

Bo G. Hall är historiker och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark