Ekonomi

Rätt om krisens hälsoeffekter men förenklat om dess orsak

Åtstramning till döds
David Stuckler & Sanjay Basu (Övers. Mia Poletto Andersson)

Natur & Kultur
252 sidor
ISBN 9789127135833

| Respons 3/2014 | Låst recension | 7 min läsning

Det är lätt att instämma i vad författarna skriver om den ekonomiska krisens effekter på folkhälsan men svårare att hålla med om att orsaken till detta är en viss ekonomisk ­doktrin. Det är inte säkert att det i alla lägen funnits alternativ till åtstramning.

Från den berömda amerikanska psykologen Maria Jahodas banbrytande arbete kring den stora depressionen under 1930-talet kan vi lära oss mycket om hur långa ekonomiska kriser drabbar befolkningars fysiska och psykiska hälsa. Det handlar inte bara om arbetslöshet och mindre i plånboken. I lika hög grad drabbas hälsan när arbetslösheten stiger och de offentliga utgifterna sjunker i samma takt som skatteintäkterna. Epidemier och sjukdomar härjar och självmordstalen stiger.


Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark