Konstarterna & medier

Revolutionsromantisk historieskrivning om musikens roll

1968 – Revolutionens rytmer. En berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen
Håkan Thörn

Daidalos
394 sidor
ISBN 9789171735416

| Respons 3/2018 | Låst recension | 12 min läsning

Håkan Thörn driver tesen att det var den svarta musiken som sammanlänkande alla 60-talets rörelser och motkulturer och hade en avgörande politisk betydelse i själva revolten. Det stora problemet med boken är den starka ideologiska vänsterfärgningen, som gör att den mot slutet utvecklar sig närmast till en politisk pamflett. Fokuseringen på den svarta musiken gör att andra aspekter, till exempel folkmusiken, hamnar i skymundan och även om Bob Dylan och The Beatles nämns ganska ofta, sätter det inga spår i analysen. Men det som framför allt saknas i boken är det vardagliga, det som inte var häftigt.

Publ. i Respons 3/2018
I FOKUS | 1968 myter och verklighet

Johanna Broman Åkesson

Johanna Broman Åkesson är fil. dr i musikvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark