Politik & samhälle

Samhällets acceleration har tillfälligt stannat upp

Det vi inte kan råda över – Om vårt förhållande till världen (övers. Joachim Retzlaff)
Hartmut Rosa

Daidalos
165 sidor
ISBN 9789171736086

| Respons 1/2021 | Låst recension | 8 min läsning

Hartmut Rosas senast översatta bok är en bitvis oroande meditation över vad det innebär att vara människa i en tid av ökad acceleration och maximal tillgänglighet. Men den till synes friktionslösa värld han målar upp, där allt är möjligt och nåbart, framstår också som lätt otidsenlig i ljuset av det senaste årets pandemi.

Hur är social ordning möjlig? Den frågan återvänder sociologin ständigt till. Svaren har varierat och har formats av samhällets konfliktlinjer och utvecklingsytor. Länge handlade det om klass och industrialisering och hur ett samhälle som i grunden består av olika intressen ändå kan hänga samman. Sociologin gav då nycklar till förståelsen av hur olika samhällskrafter kunde mötas och tryckas ihop i stat, ekonomi och samhälle. Denna samhällsförståelse blev efterhand alltmer bräcklig när den globala marknaden smulade sönder efterkrigstidens samhällsfundament: det mäktiga facket, den allvetande staten, de ständiga förhandlingarna... Alla vittrade de bort. Sociologin tappade greppet när marknaden i stället trädde fram som den sociala ordningens källa, och när det – med Margaret Thatchers berömda ord – ”inte fanns något sådant som ett samhälle, bara män, kvinnor och familjer”. Men i takt med att friktionerna och spänningarna i vår samtid frilagts, uttryckt i populism, finansiell instabilitet och ökad internationell sårbarhet, och ovanpå det en pandemi som drabbar hela världen samtidigt, har de sociologiska perspektiven fått något av en renässans. Den frisläppta marknaden löste tydligen inte alla problem. Samhället som samlad enhet har återuppstått, för någon måste faktiskt hantera alla de spänningar, motsättningar och konflikter som präglar vår tid. 

Relaterat
I Fokus

Tvånget att betrakta oss själva

I sin bok Spridbar media pläderar författarna Heny Jenkins, Sam Ford och Joshua Green för att en deltagar­kultur ska ersätta traditionella medier och hyllar detta som en demokratisering. Men de...


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark