Filosofi & psykologi

”Själen förolämpar sig själv när den ger efter för lust och smärta”

Självbetraktelser
Marcus Aurelius (övers. Mikael Johansson)

Daidalos
333 sidor
ISBN 9789171736215

| Respons 6/2021 | Låst recension | 19 min läsning

Den stoiska skolan har lämnat ett betydande avtryck i den europeiska kulturen och uppmärksammas i dag på nytt inom en rad områden. Den romerske kejsaren Marcus Aurelius (121–180 e.Kr.) Självbetraktelser, som nu föreligger i en nyöversättning till svenska, har blivit den moderna stoicismens handbok. Här möter vi ett ideal om sträng självkontroll, men frågan varför det skulle vara oförnuftigt att låta njutningar berika ens liv får aldrig något väl underbyggt svar. Stoicismen i Marcus Aurelius tappning ter sig som ett sätt att avskärma sig från livets realiteter.

Publ. i Respons 6/2021
I FOKUS | Akademiska prestationister
Relaterat

Plädering för filosofi som andlig övning för att leva väl

Den franske filosofen Pierre Hadots verk genomsyras av ambitionen att knyta samman den filosofiska och religiösa sfären. Tesen i hans bok är att den moderna filosofin har förlorat kontakten med...


Hans-Roland Johnsson

Hans-Roland Johnsson är fil. dr i franska och har undervisat i grekiska på Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark