Filosofi & psykologi

Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk

Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five
Petri Kajonius & Anna Dåderman

Fri Tanke
175 sidor
ISBN 9789188589828

| Respons 6/2020 | Låst recension | 10 min läsning

Petri Kajonius och Anna Dåderman beskriver människors olika personligheter genom den modell som kallas Big Five. De menar att det är dags att lämna de samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiven och i stället närma sig naturvetenskapen, som ska visa att våra personligheter i hög grad är genetiskt betingade. Äldre arvsbiologiska resonemang ligger inte långt borta.

Historiens vingslag gör sig på ett litet oroväckande sätt gällande vid läsningen av Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five, av psykologerna Anna Dåderman och Petri Kajonius. I fokus för framställningen står en modell för hur man kan identifiera olika typer av personligheter, vilket leder tankarna till alla de försök som genom tiderna gjorts i samma ärende och som har en tendens att snabbt åldras. Säkert kommer historiens dom att falla även denna gång, frågan är bara hur den kommer att se ut. 

Publ. i Respons 6/2020
I FOKUS | Vi vantrivs i välfärden

Inga Sanner

Inga Sanner är professor emerita i idéhistoria vid Stockholms universitet. Sanner har i sin forskning behandlat frågor rörande sekularisering i Sverige under de senaste århundradena och framväxten av en så kallad profan religiositet. Hon skriver om idéhistoriska ämnen ur ett brett perspektiv med särskild inriktning på människosyn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark