Politik & samhälle

Skarpt ljus på liberalismens grundläggande problem

Ny liberalism
Patrick Krassén (red.)

Timbro
228 sidor
ISBN 9789177031536

| Respons 1/2019 | Låst recension | 7 min läsning

Två frågor står i fokus i denna antologi om de liberala idéerna: vad är rättvisa och hur ska statens tvångsutövning legitimeras? Det är en mycket läsvärd bok som bland annat visar liberalismens tillkortakommande som statsgrundande doktrin. Frågan om statens våldsmakt har vållat liberalismen problem sedan dess uppkomst och den har inte lyckats visa att det finns ett frihetligt tillstånd som alternativ till statligt organiserad ordning.

De liberala idéerna har de senaste årtiondena beskrivit en motsägelsefull utvecklingsbana. Efter den östliga socialismens sammanbrott tycktes den liberala demokratin triumfera, och marknadsliberalismen hade redan under 1980-talet blivit huvudspåret inom ekonomisk politik. Efter murens fall blev doktrinen om mänskliga rättigheter ramen för internationell politik. Ett kvartssekel senare står det liberala idé- och samhällssystemet inför en tilltagande motreaktion. Den globala frihandeln är satt under press. Demokratin i Väst påstås vara hotad inifrån. Den seger som bara för ett ögonblick sedan syntes ohotad är på väg att gå förlorad, fruktar nu många.

Publ. i Respons 1/2019
I FOKUS | Genredigering
Relaterat

Produktionen av materiell välfärd mer rationell utan medveten styrning

Den grundläggande idén i Friedrich Hayeks filosofi är att det mänskliga medvetandet har vissa absoluta kognitiva begränsningar som i sin tur sätter gränser för hur medvetet man kan styra utvecklingen....


Lennart Berntson

Lennart Berntson är lektor emeritus i historia vid Roskilde universitet.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark