Politik & samhälle

Skilj mellan republikanska Principer och populism

Slaget om Frankrike
Tomas Lindbom

Atlas
254 sidor
ISBN 9789173895316

| Respons 2/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Tomas Lindbom vill hjälpa svenska läsare att förstå Frankrike och åtskilliga iakttagelser är träffsäkra. Men bristen på djupare historisk förståelse gör att analysen haltar. Det är inte så att en enhetlig traditionell befolkning vägrar acceptera mångfald, för Frankrike har aldrig varit homogent. Det är i ljuset av detta man ska förstå betoningen på det som förenar.

I Sverige tycks det ha utvecklats en specifik genre vars huvuduppgift är att belysa och tolka landet Frankrike. Huvudfiguren och kanske skaparen av denna genre är den numera framlidne journalisten och skribenten Knut Ståhlberg (1919–2015) som var verksam i Frankrike under mer än ett halvt sekel. Tomas Lindboms essä Slaget om Frankrike skriver klart in sig i denna ”ståhlbergska” tradition. Upphovet till genren står kanske att finna i det som Lindbom själv antyder i inledningen: sin geografiska närhet till trots karaktäriseras Frankrike av en kulturell avlägsenhet som kan te sig svårförståelig för oss svenskar. Författaren ämnar därför bringa större klarhet kring dessa olikheter, vilket i sig är ett hedervärt projekt. Under sex kapitel går han igenom olika teman som han menar karaktäriserar landet, dess utveckling och dess svårigheter. Essän bygger på personliga iakttagelser och reflektioner, intervjuer med journalister, forskare och människor i gemen samt litteratur som behandlar de frågor som Tomas Lindbom valt att fördjupa sig i. Essän blir därav intressant och flyter på även om den bitvis blir något repetitiv och spretig.


Matilde Anxo Tiozzo

Matilde Anxo Tiozzo är frilansskribent och doktorand vid EHESS och Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark