Konstarterna & medier

Slumpmässiga möten öppnade för oanade möjligheter

Vid avantgardets korsvägar
Lars Kleberg

Natur & Kultur
248 sidor
ISBN 9789127138278

| Respons 2/2016 | Låst recension | 12 min läsning

Ivan Aksionov var en av den rysk-sovjetiska kulturens mest originella personligheter. Samtidigt utfärdade han dödsdomar och arbetade för Sovjets hemliga polis. Kleberg vill med sin bok tydliggöra paradoxerna i stället för att släta över dem. Det unika med författarskapet var att livet inte stod i vägen för verket. Egentligen handlar boken mer om avantgardet som sådant än om Aksionovs person. Kleberg hävdar att det var mycket mer internationalistiskt än vad som tidigare gjorts gällande. Här vill man dock invända att utbytet trots allt var ganska enkelriktat. De ryska konstnärerna försökte förstå Picasso, inte tvärtom.

Kultur- och litteraturstudier har blivit en kreativ genre. Inom det ryska kulturområdet kompletteras numera breda akademiska framställningar som Billingtons klassiker The Icon and the Axe av mer populärvetenskapliga, personligt förankrade perspektiv och angreppssätt. Anya von Bremzens Det goda sovjetiska köket, Elif Batumans Besatta och Ian Fraziers Travels in Siberia är bara några exempel. Med sin dramatiska trilogi Stjärnfall var slavisten Lars Kleberg, professor emeritus vid Södertörns högskola, tidigt ute i genren och han drev den dessutom längre än många andra – i riktning mot kontrafaktisk historieskrivning. I pjäserna samtalar några av 1900-talets mest originella kulturutövare och tänkare vid uppdiktade möten som ger visioner om en annan berättelse: tänk vilken konst vi hade haft om inte...

Relaterat

En av Sveriges främsta modernistiska konstnärer

Görel Cavalli-Björkman har i sin rikt illusterade bok föresatt sig att berätta Sigrid Hjerténs historia med utgångspunkt från hennes egna ord och att följa hennes måleri från skiss till färdigt...


Karin Grelz

Karin Grelz är forskare i slaviska språk knuten till Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark