Historia

Snårigt om krigets intima vardag

Känslor i krig
Hugo Nordland

Agerings
283 sidor
ISBN 9789186119263

| Respons 1/2016 | Låst recension | 6 min läsning

Nordlands avhandling om känslor och krig har ett spännande upplägg men begränsas av alltför teoretiska infallsvinklar. I stället för att förstå känslouttryck utifrån sociala och kulturella sammanhang står eleganta men intetsägande analytiska begrepp i fokus.

Sekelskiftet 1800 var i många avseenden en historisk brytningstid. I litterära sammanhang talar man om upptäckten av jaget och det egna själslivet, vilket avspeglas i den ökade produktionen av dagböcker, brev och memoarer (så kallade egodokument). Under perioden tilläts känslor synas i politiska och offentliga sammanhang på ett sätt som känns främmande i dag. Adelsmän dokumenterade gärna sina känsloutgjutelser och svärmiska vänskaper med andra män och kvinnor ur samma samhällsskikt. Det var därtill en politiskt orolig tid i kölvattnet efter franska revolutionen, då Sverige utkämpade flera krig.


My Hellsing

My Hellsing är fil. dr i historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark