Historia

Sovjet tilläts ta kontroll över krigsfångar i Sverige

Min far var rysk soldat – De sovjetiska flyktingarna i Sverige
Elisabeth Hedborg

Historiska Media
303 sidor
ISBN 9789175459929

| Respons 6/2019 | Låst recension | 11 min läsning

Elisabeth Hedborg berättar om de sovjetiska soldater som hade flytt till Sverige under andra världskriget, främst från tysk fångenskap i Norge. Hon pekar på den flathet som kännetecknade det svenska agerandet mot Sovjet fram till det kalla krigets början. Flyktingförläggningarna blev sovjetiska enklaver på svensk mark och när Sovjet ville ha tillbaka soldaterna bjöd Sverige föga motstånd, trots att de gick mot ett ovisst öde.

Under andra världskriget fick Sverige hantera många krav från stormakterna. Vår politik varierade med utvecklingen i kriget. Efter Stalingrad blev vi tuffare mot Tyskland och mer lyhörda för signaler från Moskva. När kalla kriget hade brutit ut tillät vi oss en fastare linje även mot Sovjet. 

Publ. i Respons 6/2019
I FOKUS | Integrationsdebatt

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark