Historia

Specialoperationernas betydelse överskattas

Det hemliga andra världskriget – Spioner, specialoperationer och underrättelseverksamhet 1939–1945
Gavin Mortimer

Lind & Co (översättning Kjell Waltman & Inger L. Larsson)
208 sidor
ISBN 9789174618778

| Respons 4/2018 | Låst recension | 5 min läsning

Gavin Mortimes bok ger intrycket av att kommandoräder och tekniska snilleblixtar avgjorde andra världskriget. Utvecklingen på östfronten, där den tyska armén maldes ner, nämns bara i förbigående. Det större sammanhanget, i vilket specialoperationerna ingick, tecknas inte. Gör man det ter de sig mindre avgörande. 

Samtidens intresse för andra världskriget tycks aldrig ta slut och mängden litteratur om kriget ur olika synvinklar ökar ständigt. Intresse för historiska perioder är i grunden positivt, särskilt om det sammanfaller med utgivningen av kvalitetslitteratur, i vilken historien kritiskt analyseras och ny kunskap förs ut. Detta kan göras i populär form med ett modernt språk och tilltalande formgivning. Gavin Mortimers Det hemliga andra världskriget är förvisso populärt skriven, men tillhör tyvärr en alltför vanlig genre i den svenska bokutgivningen – dåligt översatt och okommenterad ”kiosklitteratur”. 


Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson är docent i historia vid Försvarshögskolan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark