Historia

Storslaget verk om Skånes historia

Skånes historia I–III
Gunnar Wetterberg

Bonniers
2036 sidor
ISBN 9789100142063

| Respons 4/2018 | Låst recension | 11 min läsning

Gunnar Wetterberg skånska historia i tre band är ett populärvetenskapligt kraftprov av sällan skådat slag. Tillsammans bildar böckerna närmast en totalhistoria över fjorton årtusenden. Wetterberg knyter samman landskap och klimat, samhälle och ekonomi. Bredden och djupet på hans historiska lärdom är imponerande. Detta verk ställer alla äldre skånehistoriker i skuggan och kommer att förbli standardverket i årtionden framöver.

(image)

Skåne, berättar språkvetarna, stammar från ett urnordiskt ord som betyder ungefär ”den farliga ön”. Det första delen av ordet, Skathin- betyder ”skada” eller ”farlighet” och enligt en teori var det inte hela Skåne som järnåldersgermanerna ansåg vara farligt, utan sandrevlarna vid Skanör. Med tiden kom den där udden att ge namn åt både den skånska ”ön” – och hela den skandinaviska halvön. Om denna farliga ö har malmöfödde Gunnar Wetterberg skrivit ett märkligt trebandsverk. Och jag vill redan här säga, att trots att Wetterbergs skepp är så fullastat med historisk kunskap att det ligger väl djupt i vatten, så lider han inte skeppsbrott.


Magnus Olofsson

Magnus Olofsson är fil.dr i historia och frilansskribent. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark