Politik & samhälle

Svensk rasism i blixtbelysning

Adopterad – En bok om Sveriges sista rasdebatt
Tobias Hübinette

Verbal
197 sidor
ISBN 9789189155251

| Respons 4/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Tobias Hübinettes två böcker är sammantaget en utmärkt genomlysning av den svenska rasismens historia. Med önskvärd tydlighet visas rasbegreppets starka närvaro i efterkrigstidens samhällsliv och hur adopterade barn blev brickor i ett politiskt spel.

Hur diskuterades frågor om ras och rasism i svensk press under efterkrigstiden, från 1940-talets andra hälft till slutet av 1970-talet? I vilka sammanhang och på vilka vis figurerade ordet ras i nyhetsartiklar, ledartexter och debattinlägg? Hur förstods svensk rasism av svenska kommentatorer och av invandrare eller besökare från andra länder? Vad spelade föreställningar om ras för roll i den debatt om internationell och i synnerhet utomeuropeisk adoption under 1960- och 1970-talet som ledde fram till att Sverige blev världens största adoptionsland per capita? Dessa frågor utgör utgångspunkten för två nyligen utkomna böcker av Tobias Hübinette, forskare vid Karlstad universitet och specialist på frågor som har med ras, rasism och vithet att göra.

Publ. i Respons 4/2021
I FOKUS | Gudomliga komedier
Relaterat
I Fokus

Refuserad på grund av hudfärg

Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir styrande för forskningen? Den inflytelserike antropologen Don Kulick vid Uppsala universitet blev nyligen refuserad av ett amerikanskt förlag på...


Olof Bortz

Olof Bortz är historiker, Wenner-Gren fellow vid EHESS i Paris och verksam vid Uppsala universitet. Han disputerade 2017 vid Stockholms universitet på en avhandling om statsvetaren Raul Hilbergs forskning om Förintelsen (se Respons 5/2017). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark