Filosofi & psykologi

Tankeväckande men spretigt om kontraktets historia

Det samhällsbärande kontraktet – Individuation och likriktning i den västerländska civilisationen
Sacharias Votinius

Makadam
447 sidor
ISBN 9789170613357

| Respons 1/2022 | Låst recension | 9 min läsning

Sacharias Votinius har skrivit en brett upplagd studie om kontraktets historia från antikens Aten till våra dagar. Rättshistoria och filosofi blandas med juridik, psykologi och ekonomi. Författaren lyckas dock inte alltid underbygga sina övergripande resonemang. En del kunskapsluckor och rena felaktigheter ställer sig i vägen för bokens övriga förtjänster.

Sacharias Votinius disputerade i Lund 2004 med avhandlingen Varandra som vänner och fiender – En idékritisk undersökning av kontraktet och dess grund. Han är docent i civilrätt där och har återkommit med en ny, både bred, djup och djärv studie om kontraktets historik, i vilken han även berör svensk juridik (skadeståndsrätt) under 1900-talet samt dagsaktuella, globala frågor. Jag är i grunden sympatiskt inställd till en sådan bred ansats, där rättshistoria och filosofi ganska fritt blandas med traditionell juridik samt inslag även av andra vetenskaper (här bland annat psykologi och ekonomi). Samtidigt är denna tvärvetenskapliga genre inte helt enkel; kraven på precision i begreppsbildning, intellektuell stringens och konsistens i resonemangen tenderar att öka exponentiellt i takt med att det behandlade ämnet utvidgas i tid och rum. Och härvidlag brottas tyvärr den annars mycket intressanta boken med flera problem.

Publ. i Respons 1/2022
I FOKUS | Land och stad
Relaterat
Intervju

Europa behöver nytt socialt kontrakt

Tendensen bland Europas eliter att se politiken som tekniska problem som inte passar för folkligt deltagande underlättar för populistiska rörelser att framställa sig som representanter för det sanna folket, menar...


Joakim Nergelius

Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark