Historia

Underrättelsetjänst bortom politisk insyn

Sprickor i järnridån – Svensk underrättelsetjänst 1944–1992
Wilhelm Agrell

Historiska media
352 sidor
ISBN 9789175455488

| Respons 1/2018 | Låst recension | 9 min läsning

Wilhelm Agrells gedigna historik över svensk underrättelsetjänst är utmärkt för den intresserade allmänheten. Men de bredare internationella och svenska sammanhangen saknas ofta och Agrell diskuterar inte heller vad det identifierade gapet till politikerna innebar för neutralitetspolitiken.

Det är sällan en enskild forskare har en ställning som kan liknas vid ett monopol på ett forskningsområde. Men så har i princip varit fallet med historikern Wilhelm Agrells studier över svensk underrättelseverksamhet under kalla kriget. Agrell är verksam vid Lunds universitet som Sveriges enda professor i underrättelseanalys. Han har sedan 1990-talet producerat en lång rad böcker i ämnet som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till en djupare förståelse av den svenska neutralitetspolitikens många bottnar. Därför är förväntningarna på hans senaste bok Sprickor i järnridån – Svensk underrättelsetjänst 1944–1992, vars titel lovar ett helhetsgrepp, särskilt stora. Men huruvida dessa förväntningar infrias beror helt på vem som läser den. Framställningen präglas i sin helhet av en spänning som grundar sig i blandningen av forskning och populärvetenskap.


Aryo Makko

Aryo Makko är professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark