Konstarterna & medier

Undersökning av essägenren i essäistisk anda

Att slå dank med virtuositet – Reträtten, sysslolösheten och essän
Emma Eldelin

Ellerströms
574 sidor
ISBN 9789172475120

| Respons 4/2018 | Låst recension | 12 min läsning

Den svenska forskningen om essän är inte omfattande och Emma Eldelins arbete fyller en lucka. Framställningen är essäistisk, vilket innebär att hon är personlig och själv närvarande i texten. Hon redovisar sina tvivel och sin brottning med det gigantiska materialet. Det gör läsningen spännande, även om man som läsare ibland längtar efter en kortversion. Vad Eldelin framför allt vill ringa in är essäns modus, dess värderingar, hållningar och ämnen. Huvudsakligen tycks hon se essän som en hållning eller sinnesstämning. Själv visar hon med den äran att det vetenskapliga skrivandet mycket väl kan ske i essäns form.

Emma Eldelin, litteraturvetare vid Linköpings universitet, har utfört ett imponerande arbete med Att slå dank med virtuositet. Hon sätter essägenren under lupp och diskuterar den i förhållande till reträtten och sysslolösheten. Studien ligger rätt i tiden, eftersom essän tycks vara i ropet. Som genre är den dock svår att ringa in – den är varken ren konst eller vetenskap. Essäskrivaren har en viss frihet och behöver inte underordna sig den vetenskapliga arbetsdisciplinen och systematiken. Essän är också en dialogisk text som inbjuder till samtal med läsaren. 


Lena Kåreland

Lena Kåreland är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark