Historia

Världens största folk utan en egen stat

Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia
Ingmar Karlsson

Historiska media
252 sidor
ISBN 9789175454597

| Respons 4/2017 | Låst recension | 8 min läsning

Ingmar Karlsson visar den mångfald och komplexitet som präglat kurdernas historia och hans bok är på flera sätt en redogörelse för en lång maktkamp mellan olika ledare och grupperingar. Han menar att det inte finns realistiska förutsättningar för upprättandet av ett Storkurdistan som kan förena alla kurder. Det finns luckor i denna lättlästa framställning, men som helhet är den en balanserad introduktion till ämnet.

De senaste årens våldsamma utveckling i Irak och Syrien har tydligt visat på vårt behov av kunskap om Mellanösterns historia, ekonomi, politik och religiösa karta. Som en följd av ett ohyggligt lidande, svält, förtryck och krig har också migrationsströmmarna från Mellanöstern till Europa vuxit starkt, så även till Sverige. Mot denna bakgrund är Ingmar Karlssons lättlästa och informativa bok Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia ett välkommet bidrag som kastar ljus över regionen, dess historia och samtid. På många sätt visar boken också på behovet av att förstå historien för att kunna undvika nya katastrofer och konflikter i framtiden.


Göran Larsson

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark