Historia

Vi minns hur vi använde medier men inte deras innehåll

Jag minns – Svenska folket berättar om sitt 1900-tal
Madelaine Levy & Peter Englund (red.)

Natur & Kultur
298 sidor
ISBN 9789127152946

| Respons 1/2018 | Låst recension | 10 min läsning

Denna antologi om hur svenskar minns 1900-talet kan också läsas ur ett mediehistoriskt perspektiv. Boken visar hur medierna under detta sekel fick en alltmer framträdande plats i vår vardag och blir de krokar vi hänger upp våra minnen på. Ändå är frånvaron av reflektioner kring mediernas innehåll påfallande.

Vad kommer du ihåg från det förra århundradet? Svenska Dagbladets läsare uppmanades under hösten 2016 att nedteckna och till kulturredaktionen skicka in sina 1900-talsminnen. Instruktionerna löd att de insända berättelserna skulle vara kortfattade och inledas med orden ”Jag minns”. Idén byggde på Englunds bok Jag kommer ihåg från 2016, som i sin tur hämtade tydlig inspiration från internationella förebilder, framför allt den amerikanska konstnären Joe Brainards I remember från 1970.


Marie Cronqvist

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik vid Lunds universitet. Hon forskar om 1900-talets kultur- och mediehistoria i Sverige och Europa med tyngdpunkt på meningsskapande kring krig och konflikt. Allt som rör litterär journalistik, etermediernas historia, de två försvunna länderna Öst- och Västtyskland, eller kalla krigets föreställningsvärld faller också inom hennes intresseområden. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark