Filosofi & psykologi

Vill ge fler svar än vad som är möjligt att ge

Smuts, skam, status – Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken
Thomas Kazen

Makadam
228 sidor
ISBN 9789170612718

| Respons 2/2019 | Låst recension | 10 min läsning

Thomas Kazen undersöker hur och varför samkönad kärlek, i synnerhet mellan män, har framställts som oacceptabel i Bibeln och antiken. Det är inte helt lätt att bli klar över syftet med boken, om författaren vill kritisera tidigare tolkningar eller problematisera frågorna på nya sätt. En mer medveten reflektion kring begreppens olika betydelser hade också varit på sin plats.

Thomas Kazen undersöker i sin bok Smuts, skam, status hur och varför den västerländska religiösa kontexten historiskt har representerat samkönad sexualitet som något oacceptabelt. Särskilt problematiskt tycks begär mellan män ha varit; majoriteten av de representationer vi finner som diskuterar sexuella aktiviteter mellan personer av samma kön behandlar just män. De hierarkiska och starkt patriarkalt strukturerade samhällen, som vår egen tillvaro historiskt grundar sig på, har helt enkelt bekymrat sig mer för mannens samkönade sexuella förehavanden än för kvinnans, vilket blir argument för bokens slagsida åt diskussioner av sexuella handlingar mellan män. När vi däremot har att göra med kvinnans sexualitet på ett mer generellt plan och då i synnerhet i relation till mannen har både religiösa, filosofiska och litterära texter haft betydligt mer att säga, vilket också konstateras av Kazen. Men trots att den västerländska historien innehåller förtryck och förtal av samkönade relationer är det få bibliska texter som faktiskt fördömer samkönade sexuella handlingar, och dessa texter är, som författaren påpekar, svåra att förstå utan kunskap om de samhällsmönster och kulturella föreställningar under vilka de skrevs och tolkades.

Publ. i Respons 2/2019
I FOKUS | Eliter

Johanna Vernqvist

Johanna Vernqvist är disputerad i Språk och kultur och är för närvarande associerad forskare vid Linköpings universitet med litteraturvetenskap som ämnesinriktning. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark