Ekokritisk filmkonst i människans tidsålder

Klimatförändringen väcker frågor om vilka möjligheter vi egentligen har att gestalta en planetär verklighet bortom det mänskliga.