Ideologi och intresse bakom privatiseringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bär delvis själv ansvaret för att privatiseringsdiskussionerna tog fart.