Priset för att ifrågasätta postkolonialism

Postkolonialismen som teori och aktivistisk praktik har fått en hegemonisk ställning i Sverige.