Vreden var motorn i Ekelöfs engagemang

Ekelöfs vrede gjorde henne stundtals rabiat, i synnerhet när det gällde Sverige, som hon menade inte levde upp till sitt goda internationella rykte.