Identitetspolitikens hot mot yttrandefriheten

Identitetspolitiken har gett upphov till en rad inskränkningar av yttrandefriheten. Antirasismen har därmed blivit en egen form av rasism.