Venedigbiennalens kvinnodominans balanseras med storskalig gubbkonst

När Venedig efter lättade covidrestriktioner återtar sin position som resmål fylls staden återigen med konst.