Svindlande om moralens historia och framtid

Det är inte oproblematiskt att förankra moralen i ett långt historiskt helhetsperspektiv men Hanno Sauers bok är fascinerande läsning.