När den muntliga disputationen var det centrala lärdomsprovet

Under den muntliga disputationen skulle studenten uppvisa sin förmåga att tala och argumentera på latin.