Rapporter från samhällets skuggsida

Går det att rida på intresset för slumturism och samtidigt analysera det?