Antropologin är död – leve antropologin!

Kulturantropologin är i dag ifrågasatt som en kvarleva från en rasistisk tidsepok, men disciplinens pionjärer ville visa att den vite mannen inte var skapelsens krona.