Kvinnliga libertiner återintar parnassen

Carin Franzén ifrågasätter renässansens androcentriska världsbild genom att lyfta fram kvinnliga författarskap som förminskats och censurerats.