Är avskaffandet av åldrande och död liberalismens slutliga frigörelseprojekt?

Filosofen Patrick Lindens syn på döden som fruktansvärd och meningslös hör hemma i en individbaserad tid som inte känner något annat intresse än egenintresset.

Vårt förflutna försvinner i kvantmekanikens existentiella obestämbarhet

Fysikerna Hawkings och Hertogs teorier presenteras i en vetenskapsfilosofiskt driven bok som insisterar på människans oupplösliga koppling till kosmos.